مدارک مورد نیاز مهندسی:

 • آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با کار
 • رزومه مناسب

حداقل 2 سال سابقه کار؛تسلط به زبان انگلیسی و دانش زبان آلمانی پوینت و نکته مثبتی محسوب می شود.


شرکت ما در ایران و مالزی نماینده قابل تایید اداره کاریابی آلمان میباشد.


ویزای کار پرستاران در آلمان

 • جذب نیروی پرستار در آلمان با شرایط مناسب.
 • سن 23 تا 38 سال.
 • سابقه کار حداقل 1 سال.
 • مدرک کارشناسی پرستاری زیرگروه پیراپزشکی.
 • رزومه خوب.
 • داشتن مدرک حداقل  B1 زبان آلمانی ضروری میباشد.

اقامت آلمان از طریق آسبیلدونگ پرستاری

 • تحصیل و کسب درآمد همزمان.
 • حداقل درآمد ماهی 1100 یورو.
 • هزینه تحصیل رایگان.
 • امکان ادامه کار و اقامت دائم آلمان .
 • سن  حداقل 18 و حداکثر 28 سال.
 • مدرک: پایان دوره دبیرستان.
 • داشتن مدرک حداقل  B1 زبان آلمانی ضروری میباشد.
ما راه شما را برای مهاجرت هموار می‌سازیم.

www.globalcareer.center

+60-173 58 5519

+98-913 545 4548

مالزی، ایران، آلمان